Với các chứng chỉ tiếng Anh Cambridge, mọi thí sinh đều nhận được kết quả phản ánh chính xác trình độ tiếng Anh của họ

Tất cả các chứng chỉ tiếng Anh Cambridge được tổ chức thi bởi các trung tâm khảo thí ủy quyền của Cambridge Assessment English với các tiêu chí hết sức nghiêm ngặt. Các trung tâm này đều tuân theo các quy trình tổ chức được quy định rõ với sự thanh tra và kiểm tra thường xuyên của Cambridge Assessment English. Các hệ thống này được áp dụng trên toàn thế giới và được công nhận bởi Cơ quan khảo thí quốc gia của Anh, Ofqual. Các hệ thống này cũng đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chính phủ và các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia.

Các thí sinh được yêu cầu phải đăng ký thi trước kỳ thi và giấy tờ tùy thân của từng thí sinh phải được kiểm tra và xác nhận vào ngày thi. Mỗi một đợt thi sử dụng một đề thi hoàn toàn mới.

Các kỳ thi tiếng Anh Cambridge kiểm tra đầy đủ bốn kỹ năng ngôn ngữ – nghe, nói, đọc và viết.

Các bài thi nói được thực hiện bởi các giám khảo được đào tạo và được kiểm định hàng năm cũng như phải tham dự các đợt tập huấn lấy chứng chỉ thường niên. Các bản ghi âm được lưu giữ cho tất cả các bài thi này.

Tất cả các bài thi viết được gửi về trụ sở Cambridge để chấm điểm nhằm bảo đảm tính bảo mật và khách quan của kết quả thi. Các bài thi là tổng hợp các dạng thức câu hỏi khác nhau, không phải chỉ gồm các câu hỏi trắc nghiệm, khiến cho thí sinh rất khó gian lận.

Các chuyên gia tại Cambridge sẽ thực hiện phân tích chi tiết các câu trả lời của thí sinh bằng cách sử dụng các phân tích thống kê và các kỹ thuật nghiệp vụ phức tạp nhằm phát hiện bất kỳ khả năng gian lận nào trong kỳ thi, chẳng hạn như chép bài của thí sinh khác.

Các chứng chỉ được cấp cho các thí sinh đạt kết quả yêu cầu và được quản lý tập trung cũng như tích hợp các đặc điểm bảo mật với công nghệ hiện đại nhằm tránh làm giả. Chúng tôi cũng cung cấp Hệ thống xác thực trực tuyến (“Online Verification Service”) cho phép các trường đại học, các trường phổ thông, các nhà tuyển dụng và các cơ quan chính phủ có thể dễ dàng xác nhận kết quả mà thí sinh nộp cho họ một cách nhanh chóng.

Trên đây chỉ là một vài ví dụ trong số một loạt quy trình trong hệ thống đảm bảo chất lượng mà chúng tôi áp dụng cho tất cả các chứng chỉ tiếng Anh Cambridge, để đảm bảo rằng mọi thí sinh đều nhận được kết quả phản ánh chính xác trình độ tiếng Anh của họ. Chính vì lý do này, các chứng chỉ tiếng Anh Cambridge được hơn 20.000 tổ chức chính phủ, nhà tuyển dụng và các trường đại học trên toàn thế giới tin tưởng và sử dụng.

Sứ mệnh của Cambridge Assessment English là hỗ trợ mọi ngườ học tiếng Anh và chứng tỏ năng lực của mình với thế giới. Các bài thi của chúng tôi được thiết kế nhằm hỗ trợ người học phát triển các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, hữu ích cho toàn bộ quá trình học tập và sự nghiệp của họ. Các chứng chỉ tiếng Anh Cambridge được xây dựng phù hợp với Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ (“Common European Framework of Reference, “CEFR”) được công nhận quốc tế, và cũng là cơ sở của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

Theo cambridgeenglish.org

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIẾNG ANH TRẺ EM

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN VÀ KHOA HỌC TIẾNG ANH