Thông báo lịch vào học của TTNN Cambridge – khu vực Bến Tre

Thực hiện theo công văn 803/UBND-KGVX, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre, lịch vào học sẽ được dời lại so với thông báo trước đó.
Cụ thể: trung tâm Ngoại ngữ Cambridge – khu vực Bến Tre sẽ bắt đầu vào học từ ngày 22/02/2021.
Xin thông tin đến quý phụ huynh và các học viên.
Trân trọng!

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIẾNG ANH TRẺ EM

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN VÀ KHOA HỌC TIẾNG ANH

1900 866 855