“Teacher Candidates Training Course”

Thông báo
Tổ chức Khóa Đào tạo Giáo viên nguồn
“Teacher Candidates Training Course”
——————
 

I. Mục đích:

– Nhằm tạo điều kiện cho các học viên có mong muốn học tập lớp kỹ năng sư phạm thực tế để bổ trợ hoặc tham gia vào công tác giảng dạy.

– Tạo điều kiện cho nhân viên của Hệ thống nếu có nhu cầu, được học tập, nâng cao kỹ năng sư phạm, đáp ứng các yêu cầu của vị trí giáo viên giảng dạy Tiếng Anh

– Đảm bảo nguồn giáo viên có chất lượng phục vụ cho nhu cầu hoạt động của Hệ thống Trung tâm.

II. Nội dung thực hiện

1. Đối tượng/Nguồn giáo viên:

– Ứng viên mới ra trường tìm kiếm khóa học sư phạm thực tế.

– Ứng viên trái ngành, có mong muốn chuyển sang giảng dạy.

– Ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn ngôn ngữ nhưng chưa vượt qua Demo.

– Ứng viên đang là Nhân viên của Hệ thống có năng lực tiếng Anh nhưng trái ngành hoặc chưa có kinh nghiệm giảng dạy mong muốn trở thành giáo viên trong tương lai.

2. Nội dung đào tạo:

– Phương pháp dạy các kĩ năng Tiếng Anh

– Cách thức quản lý lớp học hiệu quả

3. Phương cách đào tạo: Lý thuyết và Thực hành

4. Thời lượng khóa học: 12 buổi x 3 giờ/buổi = 36 giờ (bao gồm: 21 giờ lý thuyết và 15 giờ thực hành)

5. Học phí: 5,000,000 VND. Tối thiểu 6 học viên/lớp

6. Thời gian dự kiến triển khai: 01/8/2020

III. Quyền lợi:

– Ứng viên sau khi tham gia khóa học có cơ hội làm việc cho Hệ thống TTNN Cambridge tại hơn 20 trụ sở, Chi nhánh, Cơ sở và đa dạng đối tượng với hơn 13.000 học viên.

– Nếu ứng viên đạt Demo và tham gia giảng dạy liên tục 01 năm tại Hệ thống sẽ được hoàn lại 70% học phí.

– Sau khi trở thành Giáo viên của Hệ thống Trung tâm, giáo viên sẽ được tham gia khóa đào tạo Giai đoạn 2 miễn phí.

– Được cấp Giấy chứng nhận Hoàn thành khóa học đào tạo.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIẾNG ANH TRẺ EM

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN VÀ KHOA HỌC TIẾNG ANH