Facebook icon
YouTube icon
Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge - Bến Tre

Toán và Khoa học bằng tiếng Anh là chương trình học bổ trợ được thiết kế cho các học viên cấp độ từ Starters đến KET. Đây là chương trình do 100% giáo viên nước ngoài đảm nhiệm và giảm đến 50% học phí dành cho các học viên đang theo học chương trình chính khóa tại Cambridge Bến Tre và Cambridge Tiền Giang.

a. Lợi ích của chương trình:

- Chương trình được thiết kế giúp trẻ tăng tính sáng tạo, năng động và tăng niềm say mê với 02 bộ môn Toán và Khoa học.

- Trẻ có thể áp dụng kiến thức Toán và Khoa học vào thực tiễn đời sống của trẻ vì chương trình học bám sát với đời sống thực tế.

- Vốn từ vựng tăng nhanh, giúp trẻ lĩnh hội kiến thức ngôn ngữ tốt hơn và đạt điểm cao hơn trong các kỳ thi chứng chỉ quốc tế.

- Là nền tảng cho trẻ khi học các môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh (Science gồm Lý- Hóa- Sinh) ở các cấp độ cao hơn.

- Là kiến thức nền rất tốt cho các học viên muốn du học hay học ở các trường quốc tế trong nước trong tương lai.

- Giúp trẻ rèn luyện nhiều kỹ năng sống trong học tập: kỹ năng phân tích, kỹ năng tổng hợp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quan sát, kỹ năng đánh giá, phân loại …

b. Giáo trình: Maths Smart và Science Smart là 02 bộ sách được thiết kế cho chương trình Toán và Khoa học cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 theo chương trình phổ thông Quốc tế Cambridge cấp tiểu học. 

- Cmaths: Là một bộ giáo trình gồm 12 quyển sách cho 6 cấp lớp từ lớp 1 đến lớp 6 theo chương trình Tiểu học Quốc tế Cambridge.

- Cscience: Là một bộ giáo trình gồm 6 quyển sách cho 6 cấp lớp từ lớp 1 đến lớp 6 theo chương trình Tiểu học Quốc tế Cambridge.

c. Đối tượng:

- Cmaths:Học viên có trình độ tương đương Starters đến KET (từ lớp 3 đến lớp 6)

- Cscience:Học viên có trình độ tương đương từ Movers đến KET (Từ lớp 4 đến lớp 9).

d. Thời lượng:

- Cmaths: 32 giờ/quyển (1 hr/buổi x 2 buổi/tuần = 4 tháng ; 1 hr/ buổi x 1 buổi/ tuần = 8 tháng)

- Cscience: 40 giờ/quyển(1 hr/buổi x 2 buổi/tuần = 5 tháng; 1 hr/buổi x 1 buổi/tuần = 10 tháng)

e. Giáo viên:

- 100% giáo viên nước ngoài có kinh nghiệm giảng dạy.

- Trợ giảng người Việt.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đăng ký tư vấn