CB CENTRES

TUYỂN DỤNG

Hiện tại CB Centres đã có mặt tại 4 tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang và chúng tôi đang không ngừng tuyển dụng nhiều vị trí với các chế độ hấp dẫn.

Mức lương

Thỏa thuận

Số lượng

2

Nơi làm việc

Xem chi tiết >>

Mức lương

Thỏa thuận

Số lượng

1

Nơi làm việc

Xem chi tiết >>

Mức lương

Thỏa thuận

Số lượng

2

Nơi làm việc

,

Xem chi tiết >>

Mức lương

Thỏa thuận

Số lượng

1

Nơi làm việc

Xem chi tiết >>

Mức lương

Thỏa thuận

Số lượng

5

Nơi làm việc

Xem chi tiết >>

CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI CB CENTRES

1900 866 855