Information for B2 First

B2 First’ là một trong số những chứng chỉ thuộc Cambridge English Qualifications. Đây là kỳ thi phổ biến nhất của chúng tôi, được công nhận bởi hàng ngàn doanh nghiệp và tổ chức giáo dục trên toàn thế giới.

Chứng chỉ ‘B2 First’ chứng minh rằng bạn có những kỹ năng ngôn ngữ để sống và làm việc độc lập tại các quốc gia nói tiếng Anh, cũng như để học các chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Kỳ thi này là một bước tiến hợp lý trong hành trình học ngôn ngữ của bạn chuyển tiếp từ ‘B1 Preliminary’ sang ‘C1 Advanced’.

1. Chứng chỉ ‘B2 First’ cho thấy bạn có thể:

  • Giao tiếp trực tiếp, bày tỏ quan điểm ​​và trình bày các lập luận một cách hiệu quả
  • Theo dõi tin tức
  • Viết tiếng Anh một cách rõ ràng và chi tiết, trình bày ý kiến ​​và giải thích các ưu khuyết điểm về các quan điểm khác nhau
  • Viết thư, báo cáo, truyện kể và rất nhiều loại văn bản khác.

2. Lý do để chọn ‘B2 First’:

  • Được chấp nhận khi đăng ký đầu vào các chương trình dự bị đại học/chuyển tiếp /kỹ năng học đại học ở các nước nói tiếng Anh.
  • Được chấp nhận khi đăng ký đầu vào cho chương trình đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh ở các quốc gia không nói tiếng Anh.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIẾNG ANH TRẺ EM

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN VÀ KHOA HỌC TIẾNG ANH

1900 866 855