Chính sách ưu đãi học phí năm 2018

THÔNG BÁO

Chính sách ưu đãi học phí

 

        Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge-Bến Tre xin thông báo về chính sách ưu đãi học phí dành cho học viên tại Trung tâm. Nội dung cụ thể như sau:

 1. Nơi áp dụng:

Chính sách ưu đãi này chỉ áp dụng tại trụ sở chính và chi nhánh CB Hub School của Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge-Bến Tre.

 1. Chính sách ưu đãi:

  STT

  ĐỐI TƯỢNG ƯU ĐÃI

  MỨC ƯU ĐÃI

  GHI CHÚ

  1

  Con hộ nghèo (có sổ hộ nghèo A, B)

  50%

  2 suất/hộ (cho tất cả các khóa)

  2

  Đăng ký theo nhóm từ 10 em trở lên

  25%

  Tất cả các em trong nhóm (cho khóa học đầu tiên, học viên lập danh sách và đóng học phí theo nhóm)

  3

  Đăng ký theo nhóm từ 5 đến 9 em

  15%

  4

  Đóng trọn học phí 01 cấp độ:

  • Explorers, Kids (3 khóa)
  • Pre-Starters, Beginners (2 khóa)

  10%

  Học phí trọn cấp độ

  5

  Đóng trọn học phí 01 cấp độ:

  • Starters, Movers, Flyers, Basic English, Pre-KET, KET (4 khóa)
  • PET, Pre-FCE (5 khóa)
  • FCE, IELTS (6 khóa)

  (KHÔNG bao gồm khóa ôn)

  50%

  Cho 01 khóa học đầu tiên

  6

  Đóng trọn học phí 02/03/04/05 cấp độ: 

  • Starters, Movers, Flyers, KET,  PET, Pre-FCE,  FCE, IELTS
  • Pre-KET, KET, PET, Pre-FCE, FCE, IELTS

  (GỒM khóa ôn + lệ phí thi)

  100%

  Cho 01/02/03/04 khóa học đầu tiên

  7

  Phụ huynh có từ 02 con tham gia học trở lên

  – Người con thứ hai: giảm 20% học phí cho tất cả các cấp độ

  – Người con thứ ba: giảm 40% học phí cho tất cả các cấp độ

 2. Thời gian áp dụng: kể từ ngày 02/01/2018.

Chính sách này thay thế Thông báo số 59B/TB-TTNNCB ngày 30/9/2017. 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIẾNG ANH TRẺ EM

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN VÀ KHOA HỌC TIẾNG ANH

1900 866 855