Câu lạc bộ tiếng Anh tháng 10/2014

1. Lịch sinh hoạt: Thời gian sinh hoạt và các hoạt động của thành viên Câu lạc bộ:

 

CẤP ĐỘ NGÀY THỜI GIAN
Movers Thứ 7, 04/10/2014 19:10 – 20:30
Flyers Thứ 7, 11/10/2014 19:10 – 20:30
KET Thứ 7, 18/10/2014 19:10 – 20:30

 

2. Địa điểm hoạt động: Phòng 208.

3. Giáo viên hướng dẫn: Cô Umbran, Quốc tịch Anh – Giáo viên cơ hữu của Trung tâm.

4. Lệ phí tham gia Câu lạc bộ:

– Đối với thành viên là học viên của Cambridge – Bến Tre: miễn phí sinh hoạt, thu phí tài liệu là 5.000 đồng/học viên.

– Đối với thành viên không phải là học viên Cambridge – Bến Tre: thu phí sinh hoạt và tài liệu là 90.000 đồng/học viên/buổi.

Để đảm bảo chất lượng sinh hoạt ở mức cao nhất, Câu lạc bộ sẽ giới hạn số lượng thành viên tham gia, ưu tiên những thành viên đăng ký trước.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIẾNG ANH TRẺ EM

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN VÀ KHOA HỌC TIẾNG ANH

1900 866 855