Information for A2 Key for schools

Đây là một kỳ thi dành cho người học ở lứa tuổi học sinh, giúp họ sẵn sàng để học các cấp độ tiếng Anh cao hơn.

Chứng chỉ ‘A2 Key for Schools’ cho thấy rằng một học sinh có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong những tình huống đơn giản. Đó là chương trình học tiếp nối sau ‘Cambridge English: Young Learners (YLE)’ và cũng là điểm khởi đầu tốt để những trẻ lớn hơn bắt đầu học tiếng Anh.

Bài kiểm tra này giúp học sinh tự tin để tiếp tục học cho các kỳ thi tiếng Anh ở cấp độ cao hơn, như ‘B1 Preliminary for Schools’.

‘A2 Key for Schools’ được định hướng ở cùng cấp độ CEFR với ‘A2 Key’ nhưng được xây dựng với nội dung dành cho người học ở lứa tuổi học sinh hơn là người lớn.

1. Chứng chỉ ‘A2 Key for Schools’ sẽ cho thấy học sinh có thể:

  • Hiểu và sử dụng các cụm từ và các lối diễn đạt cơ bản
  • Hiểu bài viết tiếng Anh đơn giản
  • Tự giới thiệu và trả lời các câu hỏi cơ bản về mình
  • Tương tác với người nói tiếng Anh ở mức độ cơ bản.

2. Lý do để chọn ‘A2 Key for Schools’:

  • Giúp học sinh đạt được những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để thành công trong học tập và làm việc, kể cả trong nước hay ngoài nước.
  • Dễ dàng tích hợp vào chương trình giảng dạy của nhà trường.
  • Một phần trong nhóm các bài thi giúp học sinh phát triển từng bước một.
  • Việc chuẩn bị và quản lý bài thi được hỗ trợ toàn diện.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIẾNG ANH TRẺ EM

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN VÀ KHOA HỌC TIẾNG ANH

Contact Me on Zalo
1900866855