Facebook icon
YouTube icon

Thư viện Video Clip

CB NEWS #27 Ngày hội làm bánh - Cambridge Tiền Giang
CB NEWS #26 Kỳ thi lấy Chứng chỉ Cambridge cuối cùng của năm 2019
CB NEWS #25 "Khai tử" chứng chỉ ngoại ngữ A B C
CB NEWS #24 Lễ trao Chứng chỉ quốc tế Cambridge 12/2019
CB NEWS #23 Workshop về thay đổi cấu trúc đề thi KET - PET
CB NEWS #22 Chung Kết cuộc thi CB Kids Talent Show 2019
CB NEWS #21 Ngoại khóa với thầy Daniel tại CB Mỏ Cày Bắc
Nhìn lại các hoạt động năm 2019
KHỈ VÀNG CAMBRIDGE #10 Giấc ngủ và bạn
Talkshow - Provincial Excellent Students in English 2019
#VHTA Vui Học Tiếng Anh #6
#VHTA Vui Học Tiếng Anh #5
Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge - Bến Tre

Đăng ký tư vấn