Facebook icon
YouTube icon

Thông báo lịch vào học của TTNN Cambridge - khu vực Bến Tre

Thực hiện theo công văn 803/UBND-KGVX, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre, lịch vào học sẽ được dời lại so với thông báo trước đó.
Cụ thể: trung tâm Ngoại ngữ Cambridge - khu vực Bến Tre sẽ bắt đầu vào học từ ngày 22/02/2021.
Xin thông tin đến quý phụ huynh và các học viên.
Trân trọng!

 

CÁC TIN KHÁC

Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge - Bến Tre

Đăng ký tư vấn